הודעות יום ראשון, 13.1

בוקר טוב,

חיים לא נמצא

נועה שטירן לא נמצאת, נעמי מחליפה בכחול

לילך יוצאת בשעה 13, ספרות יב' לא יתקיים

שינויי חדרים:

בעקבות בחינת מתכונת בלשון, חדרים 3, 15, 41 ומרכז אנגלית תפוסים בשעתיים הראשונות.

ביקור היום בספריה בשעות 3-5

פרטני עם דני בשעה 4 במרכז היקום

ועדת פת"ק , חדר 4 בשעה רביעית

מודעות פרסומת

הודעות יום חמישי 10.1

בוקר טוב,

בשעה 10:00, יום הולדת לתומס בספריה

אלה סקר לא נמצאת, שירה מחליפה בבית הסגול ונויה בשיעור דרמה.

נועה אפרון לא נמצאת, שיעור פסיכולוגיה מתקיים, אסטרטגיות היבחנות לא.

רותם לא נמצא

אבשלום יוצא בשעה 11:00

שלי ארזי לא נמצאת

היום בחינת בגרות בספרות, שעורי יב', בשעת הבחינה לא מתקיימים.

שינויים בעקבות הבחינה:

פסיכולוגיה עם שירה ( מחליפה את נועה), בחדר 19.

אנגלית י' בחדר בעלי תפקידים

מתמטיקה יא' עם רוני, בספריה

הודעות יום שני 7.1

בוקר טוב

הדר לא נמצאת

שינויי חדרים:

שעות 1,2 פגישת חממת עבודות גמר עם טל בנגריה.

שעות 1-4, ביקור בספריה

שעות 5,6, בכתת מחשבים מבחן הדמיה בגיאוגרפיה. שיעור מחשבים עם אבשלום עובר לבית הבוגרים.