הודעות יום רביעי 24.6

בוקר טוב.

היום יום בחירות כפול, קלפי הורים נפתח בחדר 10 בשעות 1-4

בחירות רגילות בכתת מחשבים בשעות,1,2+5,6, בואו להצביע🍉🍉🍉

בדיקות שמיעה לילדי כתה א' בחדר 2 לאורך כל היום.

פרטני עם ריטה בשעה 1 בחדר בעלי תפקידים

הודעות יום שלישי 23.6

בוקר טוב,

הבחירות בעיצומן! ניתן להצביע לאורך כל היום בכתת המחשבים, בואו להשפיע 🍉🍉🍉

היום פרלמנט כפול, שני נושאים.

1.אישור תקציב תשפ"א מרכזים שבנתה ועדת תקציב.

2. בית צוות, בכפוף לפרלמנט קודם, בקשת אישור להקמת בית צוות.

בחינות וענייני חדרים:

בחינות במתמטיקה לקבוצות שונות:

אלופים שעות 1,2 בחדר 2

3 יחידות יא שעות 1-3 חדר 3

4 יחידות יא שעות 1-5 חדר 10

3 יחידות יב' שעות 6-8 חדר 3

הודעות יום שני 22.5

בוקר טוב,

היום ממשיכים לבחור לועדות 🍉🍉🍉 בכתת המחשבים בשעות 3-4

רביב לא נמצא

שלי צ'וקלר לא נמצאת.

בשעות 8:30-10:00 בחינה בחדר 4.

בשעות 10:00-13:00 בחינה בחדר הפסיכלוגית.

שינויי חדרים נוספים:

חשבון 5 עם עינת גלייך בחדר 1 שעה 3

חממה עם אמיתי בספריה, שעה 4

פרטני עם עינת גלייך בחדר בעלי תפקידים שעה 4

מתמטיקה 4 יחידות יא' עם רוני, בחדר 2 שעות 5-8

הודעות יום ראשון 21.6

שבוע טוב,

היום בחירות לועדות, בחדר המחשבים בשעות 10:30-13:00

יום זהירות בדרכים, מערכת חט"צ ויסודי מבוטלת בשעות 2,3

ענבל לא נמצאת

בחינת מתכונת בלשון בשעות 1-4, בחדרים 2,4,12,19.

שינויי חדרים בעקבות זאת:

פרטני עם הילה שעה 1 בחדר 7

היסטוריה י' עם עדי בספריה.

ועדת טיולים נפגשת בחצר…

הודעות יום שני 15.6

בוקר טוב,

שמוליק ושחקני שח-מט, לא נמצאים עקב אליפות שח-מט דמוקרטית, בהצלחה.

נועה אפרון לא נמצאת

חדר 4 תפוס לאורך היום לבחינת בגרות בעל-פה באנגלית.

היום הזדמנות אחרונה להרשם לועדות, בסככת מרכז היקום עד השעה 10:30, אל תפספסו🍉🍉

הודעות יום ראשון 13.6

בוקר טוב ושבוע טוב,

נועה אפרון לא נמצאת היום

עינת פלד מאחרת, תגיע ב 10:00

היום בשעה 10:00 מפגש תלמידי ו' עם חונכי תיכון בבית התיכון הצעיר.

בשעות 13:00-15:00 מתכונת מתמטיקה 4 יחידות יב' בחדר 10.

לא לפספס היום ומחר, ימים אחרונים להרשם לועדות לקרא שנה הבאה.