הודעות יום שני 21.1

ט"ו בשבט שמח לכל האילנות.

היום בשעה 10:00, נטיעות, ולאחר מכן, פעילויות חג בחטיבות.

שעות 3,4 מבוטלות בחטיבה הצעירה וביסודי.

הדר לא נמצאת, מיכל ב.ח מחליפה ביסודי ובשיעורים.

אבשלום לא נמצא.

סער לא נמצא

עינת תגיע בשעה 10:00

שינויי חדרים:

אנגלית JH English g, שעות 3,4 עובר לחדר 3.

פרטני עם מור, שעה 1 עובר לכתת יסודי.

חדרים לבחינת מתכונת באזרחות:

נגריה שעות, 1-6

כתת מחשבים, שעות 3-6

חדר 19, שעות 3-5

מודעות פרסומת

הודעות יום ראשון 20.1

בוקר טוב,

הדר לא נמצאת

אבשלום לא נמצא

הילה לא נמצאת שיעור צמחים ועונות השנה לא מתקיים

סער ותמי יוצאים להשתלמות בשעה 12:00

מרכז היקום סגור לעבודת נבחרות ה FLL

בשעה שניה בכתת היסודי, הרצאה של פיקוד העורף

הודעות יום חמישי 17.1

בוקר טוב,

קרן שליו לא נמצאת, מקהלת החטצ והיסודי נפגשות כרגיל, עם שירה שליו וכרמל נימצן.

יעל ניסנבאום לא נמצאת

אבשלום לא נמצא

סער מאחר

צבי מאחר

היום בחינת בגרות באנגלית, שיעורים מבוטלים בעקבותיה: כל השיעורים עם אלה, החל בשעה הרביעית, מתמטיקה 3 יחידות יב'.

שינויי חדרים:

חווה חקלאית עם רותי, בכתת מחשבים.

סוכנות נסיעות עם ריטה בחדר 19

אסטרטגיות למידה עם נועה אפרון בחדר 19

חדרי הבחינה יפורסמו בנפרד.

הודעות יום רביעי 16.1

בוקר טוב.

נועה שטירן לא נמצאת

אבשלום לא נמצא

עידית תגיע בשעה השניה

שינויי חדרים:

עברית 5 עובר למרכז אנגלית

עברית 4 עובר לכתת חט"צ

פרטני עם נועה דיין, שעות 1,2 במרכז קרמיקה, שעה 3 בחדר 2, שעות 4,5 במרכז קרמיקה, שעה 6 במרכז אנגלית.

בקתת מחשבים שעות 1-4 מבחן הדמיה באזרחות

הודעות יום שני 14.2

בוקר טוב.

רותם לא נמצא

נועה שטירן לא נמצאת, מיכל ב.ח בכחול

הדר לא נמצאת

סולי לא נמצא

היום בשעות 1-4 הרצאה ופעילות בנושא הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, בבית התיכון למטה.

היום בחינת בגרות בתנ"ך ושינויי חדרים בעקבותיה:

מבוא לאזרחות עובר לכתת מחשבים.

טקסטוסופיה עובר לכתת פנטהאוז על הגג.