הודעות יום ראשון 24.9

בוקר טוב לכולם,

מערכת 2 יוצאת לדרך, בבקשה שימו לב לשינויים שחלו.

במידה ויש צורך בתיקונים נוספים, יש לפנות לתמי בנסיון לפתור אותם במערכת 3.

חברי ועדת משמעת נמצאים בהשתלמות תקשורת מקרבת לאורך כל היום.

סער לא נמצא

רחלי לא נמצאת, נעמי מחליפה אותה

מודעות פרסומת